Ticketcase logo

Arrangørens krav i forbindelse med refusionspolitikken

Arrangører af betalingsevents, der hostes på Ticketcase, er underlagt følgende krav til refusionspolitikken. Rettighederne og forpligtelserne i disse krav til refusionspolitikken er ud over og inkorporeret i vilkårene og betingelserne ved henvisning.

1. Arrangørens refusionspolitikker

1.1 Minimumskrav

Refusionspolitikker varierer mellem arrangørerne. Derfor gives Ticketcases arrangører fleksibilitet til at offentliggøre deres egne refusionspolitikker i forbindelse med deres events. En sådan politik skal dog opfylde følgende minimumskrav:

Politikken skal slås op på den relevante eventside

Vi tillader politikker om ”ingen refusion”, så længe de er tydeligt angivet som værende sådanne og overholder resten af disse minimumskrav

Alle refusionspolitikker, herunder politikker om ”ingen refusion”, skal muliggøre refusioner eller anden kompensation, såfremt der ikke leveres de annoncerede varer og tjenester

Refusionspolitikker skal overholde gældende love

Refusionspolitikker skal omfatte tydelige anvisninger til, hvordan en refusion kan opnås, herunder hvordan, hvornår og hvor en sådan refusionsanmodning skal stiles

Ændringer til en refusionspolitik kan ikke gælde med tilbagevirkende kraft for køb, der blev foretaget forud for datoen for ændringen

Refusionspolitikker skal angive en tidsramme for svar på refusionsanmodninger, som ikke må overstige 7 (syv) hverdage

Refusionspolitikker skal i øvrigt være fair og rimelige

Såfremt der ikke slås en refusionspolitik op, eller en politik ikke opfylder disse minimumskrav, kan Ticketcase ændre politikken, så den opfylder disse krav. En ændring kan omfatte prospektivt at foretage ændringer i arrangørens opslåede refusionspolitik eller retroaktivt at gøre sådanne ændringer gældende i tilfælde af en tvist, en tilbageførsel eller en refusionsanmodning.

1.2 Behandling af refusioner

For at oprette en refusionsanmodning skal forbrugere kontakte arrangøren direkte ved at følge anvisningerne i den gældende refusionspolitik, som arrangøren har slået op. Såfremt politikken ikke omfatter kontaktoplysninger, skal forbrugeren bruge knappen ”kontakt arrangøren” på eventsiden. Arrangøren accepterer at administrere sin refusionspolitik i overensstemmelse med de vilkår, der er beskrevet på den gældende eventside og i de ovenfor anførte ”minimumskrav”.

Når en forbruger anmoder om en refusion, og arrangøren ikke reagerer enten ved at refundere eller afvise anmodningen efter 7 (syv) dage, kan Ticketcase give refusionen på vegne af arrangøren.

1.3 Undersøgelse fra Ticketcases side

Såfremt en arrangør ikke efterkommer en refusionsanmodning, der opfylder den gældende refusionspolitik, kan forbrugeren anmode Ticketcase om at oprette en refusion ved at kontakte os. Ticketcase undersøger sagen og afgør, om en refusion er berettiget. Ticketcase stræber efter at afslutte sin undersøgelse inden for 30 (tredive) dage efter at være blevet kontaktet af forbrugeren. Ticketcases afgørelse for så vidt angår disse krav til refusionspolitikken er endelig og bindende for både arrangøren og forbrugeren.

2. Der gives ingen garanti

Disse krav til refusionspolitikken udgør ikke et tilbud om at garantere eller forsikre en arrangørs ydelse. Der er ingen garanti for, at refusioner gives i en given situation.