Ticketcase logo

Politik om beskyttelse af Persondata

Dine Persondatas sikkerhed betyder meget for os. Nærværende Politik om beskyttelse af Persondata indeholder vigtige oplysninger om dine Persondata og andre relevante emner. Du bedes læse den grundigt.

Ticketcase overholder EU’s Persondataforordning (2016/EF/679), også kaldet "GDPR."

1. Om nærværende Politik

1.1 Definitioner

”Tjenester” henviser til Ticketcases tjenester og funktioner, som gøres tilgængelige online (via Ticketcases websteder), offline (f.eks. support) og via mobile applikationer.

”Indhold” henviser til materiale som data, tekst, designelementer, lyd, video osv., som gøres tilgængeligt af Ticketcase.

”Arrangør” henviser til eventarrangører eller -initiativtagere, der bruger Tjenesterne til at oprette og fremme deres events.

”Forbruger” henviser til alle, der bruger Tjenesterne til at bruge oplysninger, købe billetter, deltage i Events osv.

”Brugere” eller ”du”/”dig” er en generel term for Arrangører, Forbrugere og tredjeparter, der bruger Tjenesterne.

"Ticketcase", "vi", "os" eller "vores" henviser til Ticketcases websted(er), apps, fysiske lokaliseringer, medarbejdere, andre repræsentanter osv.

“Persondata” - oplysninger, der indsamles fra Brugere, der er tilknyttet eller kan bruges til at identificere en person.

1.2 Enheden Ticketcase

Såfremt du tilgår Ticketcases platform fra domænerne: ticketcase.dk, indgår du kontrakt med følgende enhed:

Big Web

Galten Hedevej 27

8370 Hadsten

Danmark

CVR-nr. DK35128247

1.3 Tjenesternes omfang

Ticketcase yder følgende tjenester:

Visning og angivelse af events, der er indsendt af Arrangøren

Accept og behandling af online bestilling af billetter til events

Levering af et bekræftelsesnummer til Forbrugerne for deres transaktion og deres billet

Hjælp til eventarrangører i markedsføringen af deres events for de relevante deltagere

Levering af værktøjer og platform til eventarrangører til at oprette, administrere, udstede billetter til og reklamere for deres events

Fuldstændige beskrivelser af specifikke tjenester kan ses på de relevante Ticketcase-sider.

1.4 Ikke-persondata

Oplysninger, der ikke kan bruges til at identificere en bestemt person, betragtes som "Ikke-persondata." Ticketcase kan indsamle sådanne Ikke-persondata, når brugere interagerer med Tjenesterne. Bestemmelserne i nærværende Politik om beskyttelse af Persondata gælder ikke for Ikke-persondata.

2. Typer af Persondata, der indsamles

Når Brugerne interagerer med Ticketcase via Tjenesterne, kan vi indsamle Persondata. Dette kan både være på egne vegne og på vegne af en Arrangør, der bruger vores Tjenester til at administrere og gøre reklame for events. Denne skelnen er vigtig for så vidt angår databeskyttelse i EU. Flere oplysninger derom gives senere i nærværende Politik om beskyttelse af Persondata.

2.1 Data om alle Brugere

Oplysninger, der gives af Brugere:

Brugere kan dele Persondata med Ticketcase, når de frivilligt afgiver sådanne oplysninger, når de bruger Tjenesterne. Dette omfatter registrering med en Brugerkonto, når de kontakter Ticketcase med spørgsmål, svarer på undersøgelser eller gennemser Tjenesterne.

De Persondata, der indsamles af Ticketcase, omfatter blandt andet Brugerens navn, e-mailadresse og øvrige oplysninger, der gør, at Brugerne kan blive identificeret.

Oplysninger, der indsamles automatisk.

Tekniske data, der sendes fra Brugerens computer eller mobilenhed, når de bruger Tjenesterne, kaldes ”Automatiske Data”.

Automatiske Data kan blandt andet omfatte identifikatorer, der er tilknyttet denne enhed (f.eks. IP-adresse), enhedens eller browserens karakteristika, aktivitetsstatistikker ved brug af Tjenesterne og andre data, der indsamles via cookies og lignende sporingsteknologier.

Ønsker du flere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies og lignende sporingsteknologier, henvises til vores Cookieerklæring.

Ticketcases websted bruger Google Analytics, som er en tjeneste, der overfører data om webstedets trafik til Google-servere. Google Analytics identificerer ikke individuelle brugere og knytter ikke din IP-adresse til andre data, som er i Googles besiddelse. Rapporter fra Google Analytics bruges til at hjælpe os med at forstå webstedets trafik eller websidens brug.

Du kan til enhver tid fravælge denne sporing ved at aktivere indstillingen ”Do Not Track” i din browser.

Når en Brugers Persondata afgives, kan de knyttes til andre Ikke-persondata, som er indsamlet af Ticketcase eller tredjeparter. I så fald behandler Ticketcase de kombinerede data som Persondata, indtil de ikke længere kan knyttes til eller bruges til at identificere en Bruger.

2.2 Data om Arrangører

Ticketcase indsamler yderligere Persondata om Arrangører, der bruger Tjenesterne.

Oplysninger, der gives af Arrangører:

For at muliggøre udbetaling til Arrangørerne indsamler Ticketcase de nødvendige finansielle oplysninger (f.eks. bankkontooplysninger) direkte fra Arrangørerne.

Oplysninger, der indhentes fra andre kilder:

Endvidere kan Ticketcase anmode om og indsamle Persondata fra tredjepartskilder, herunder websteder, betalingsbehandlingspartnere, Arrangørens bank osv.

2.3 Data om Forbrugere

Ticketcase indsamler yderligere Persondata om Forbrugere, der bruger Tjenesterne.

Oplysninger, der gives af Forbrugere:

Brugere, der registrerer sig til betalingsevents, afgiver finansielle oplysninger som kreditkortoplysninger og faktureringsadresse. Nogle af disse oplysninger kan udgøre Persondata.

Endvidere kan Arrangørerne bede om at indsamle praktisk taget alle oplysninger fra Forbrugere, når Forbrugerne registrerer sig til en Arrangørs event, der er angivet på Tjenesterne. Ticketcase kontrollerer ikke sådanne Persondata, der er indsamlet af Arrangøren. Alle Persondata, der indsamles på vegne af en Arrangør, gøres tilgængelige for Arrangøren i overensstemmelse med ”Videregivelse og Overdragelse af Persondata” nedenfor.

Oplysninger, der indhentes fra andre kilder:

Endvidere kan Ticketcase anmode om og indsamle Persondata fra tredjepartskilder, herunder Arrangører, sociale medier, andre Forbrugere, betalingsbehandlingspartnere, udstederen af kreditkortet osv.

3. Sådan bruges Persondata

Persondata kan bruges som følger:

3.1 Specifikke formål

Alle Persondata, der gives i forbindelse med et specifikt formål, kan bruges af Ticketcase i forbindelse med det formål. Hvis du for eksempel kontakter Ticketcase på e-mail, bruger vi de Persondata, du afgiver, i vores svar, og vi svarer på den angivne e-mailadresse.

3.2 Brug af Tjenesterne

Hvis du afgiver Persondata for at bruge Tjenesterne, bruges de Persondata til at give dig adgang til Tjenesterne og til at analysere din brug af Tjenesterne.

3.3 Interne formål

Ticketcase kan bruge dine Persondata til interne forretningsformål, for eksempel til at hjælpe os med at forbedre Tjenesternes Indhold og funktionalitet, til at forstå vores Brugere, forhindre ulovligheder, gennemtvinge Tjenestevilkårene og generelt administrere Tjenesterne og Ticketcases virksomhed.

3.4 Markedsføringskommunikation

Afhængig af dine markedsføringspræferencer og det afgivne relevante samtykke kan vi bruge dine Persondata til at kontakte dig til markedsførings- og reklameformål, for eksempel til at informere dig om kommende events, dele reklamemateriale med dig og vise reklamemæssigt Indhold på Tjenesterne.

Ticketcase forbeholder sig retten til at markedsføre Ticketcases og/eller Arrangørens produkter og tjenester, som svarer til dem, du tidligere har købt, for dig.

Se ”Fravalg” nedenfor for at få oplysninger om, hvordan du kan fravælge Ticketcases Markedsføringskommunikation.

3.5 Andet

Såfremt dine Persondata skal bruges på en måde, der ikke er i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata, oplyser vi dig om dette forud for eller mens vi indsamler Persondata og indhenter dit samtykke forud for brug deraf.

3.6 Dataaggregering

For at forbedre vores Tjenester kan vi foretage undersøgelser om Brugernes demografi, interesser og adfærd på baggrund af Persondata og andre indsamlede oplysninger. Vi gennemfører typisk disse undersøgelser aggregeret, hvilket betyder, at det ikke identificerer en individuel Bruger.

Persondata, der ikke er i aggregeret form, betragtes som Ikke-persondata for så vidt angår nærværende Politik om beskyttelse af Persondata.

4. Videregivelse og overdragelse af Persondata

4.1 Intet salg af Persondata

Ticketcase sælger ikke Persondata til tredjeparter, herunder annoncører.

Under visse omstændigheder, som er angivet nedenfor, kan vi videregive eller overdrage dine Persondata til specifikke tredjeparter uden yderligere varsel.

4.2 Forretningsafståelse

Som led af at drive forretning kan Ticketcase sælge eller købe aktiver eller andre virksomheder.

Persondata kan være en del af aktiver, der overdrages i tilfælde af fusion, omstrukturering eller lignende. Du anerkender og accepterer, at en efterfølger til eller opkøber af Ticketcase eller deres aktiver har ret til at bruge dine Persondata og øvrige oplysninger i overensstemmelse med vilkårene i nærværende Politik om beskyttelse af Persondata.

4.3 Datterselskaber, associerede selskaber og moderselskaber

Dine Persondata kan også deles med Ticketcases moderselskaber, datterselskaber eller associerede selskaber for så vidt dette er i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata. Sådanne enheder er forpligtede til at opretholde Persondata i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata.

4.4 Tjenesteudbydere

Ved at bruge tredjepartslogin, f.eks. Facebook-login, overføres oplysninger mellem tredjeparten og Ticketcase. For yderligere oplysninger henvises til den relevante tredjeparts politik om beskyttelse af persondata. Sådanne login-metoder er valgfri og kan til enhver tid fravælges.

Ticketcase kan dele dine Persondata med tredjeparts tjenesteudbydere, som behandler Persondata på vegne af Ticketcase for at udføre visse forretningsrelaterede funktioner. Disse virksomheder omfatter vores markedsføringsbureauer, database tjenesteudbydere, e-mailudbydere og andre som angivet i listen over support@ticketcase.dk.

Hvis Brugere beder Ticketcase om at slette deres Persondata, har Ticketcase tilladelse til at slette eller anonymisere disse Persondata, selvom handlingen fjerner disse Persondatas tilgængelighed for Arrangøren.

Forbrugerne skal dog forstå, at selvom deres Persondata slettes eller anonymiseres på den måde, kan dataene stadig være tilgængelige i Arrangørens egne databaser i tilfælde, hvor Ticketcase overførte sådanne data til Arrangøren inden modtagelse af Brugerens anmodning om at slette eller anonymisere dem.

Ticketcase behandler og svarer på alle anmodninger om opdatering/sletning af data i overensstemmelse med gældende ret, dog opfordres Forbrugerne til at kontakte Arrangøren/Arrangørerne direkte med alle anmodninger vedrørende sletning af Persondata.

Du forstår og accepterer, at du altid er ansvarlig for dine login-oplysninger (dvs. bruger-ID, password, kortnummer, sikkerhedsspørgsmål og -svar osv.). Dette ansvar gælder, selvom du ændrer dine login-oplysninger. Disse oplysninger skal til enhver tid holdes fortrolige og må ikke deles med eller videregives til andre. Hvis dine login-oplysninger afsløres, eller hvis du har mistanke om, at andre har fået dem at vide eller har fået kendskab til dem, er du ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse af de vilkår og betingelser, du accepterede, da du oprettede dine login-oplysninger. Du skal også straks informere Ticketcase.

7. Opbevaring af Persondata

Ticketcase kan opbevare en Brugers Persondata, så længe Brugeren er registreret til at bruge Tjenesterne. Du kan til enhver tid lukke din konto ved at kontakte os.

Ticketcase kan opbevare Persondata i en længere periode, som det tillades eller kræves i henhold til gældende love. Selv efter vi sletter dine Persondata, kan de stadig forefindes på f.eks. backupmedier i en længere periode, dette af juridiske årsager eller til legitime eller lovlige forretningsformål.

8. Cookies og andre sporingsteknologier

Vi henviser til vores Cookieerklæring for yderligere oplysninger om vores brug af cookies og andre tilsvarende teknologier.

9. Brugervalg

Brugere har flere valg, når det gælder deres Persondata:

9.1 Begrænset afgivelse af Persondata

Du kan altid gennemse Tjenesterne uden at afgive Persondata eller ved blot at afgive begrænsede Persondata. Vælger du dette, kan det være, at du ikke kan bruge en vis funktionalitet for Tjenesterne. For eksempel kræves dit navn og din e-mailadresse, så Arrangørerne kan sælge dig billetter.

9.2 Fravalg

9.2.1 Markedsføringskommunikation fra Ticketcase

Ticketcase kan sende Brugerne elektronisk markedsføringskommunikation afhængig af Brugernes kontoindstillinger og afgivne samtykke.

Brugerne kan til enhver tid ”fravælge” modtagelse af en sådan kommunikation ved at bruge linket ”Afmeld” i bunden af en sådan kommunikation.

9.2.2 Sociale notifikationer

Hvis Brugerne forbinder deres Facebook-konto eller tilmelder sig integration på andre sociale medier, der omfatter sociale notifikationer, modtager Brugerne sådanne sociale notifikationer. Brugerne kan til enhver tid administrere sociale notifikationer direkte på de relaterede sociale konti eller slå disse konti fra Ticketcase.

9.2.3 Responsive meddelelser og transaktionsmeddelelser

Visse elektroniske meddelelser fra Ticketcase er responsive over for Brugeranmodninger. For eksempel skal Ticketcase e-maile en billet på vegne af Arrangøren til andre Brugere, som køber den på platformen.

Tilsvarende svarer Ticketcase på e-mails, der sendes til vores kundeserviceteam, via den oplyste e-mailadresse.

Disse responsive meddelelser og transaktionsmeddelelser vil altid blive sendt på trods af Brugerens status ”Fravælg”.

9.2.4 Datalagring

Uanset din ”Fravælg”-status kan vi lagre dine Persondata i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata. Vi vil dog ikke længere bruge disse data til at kontakte dig.

Bemærk: Arrangører, som har modtaget dine Persondata i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata, kan fortsætte med at bruge de Persondata til at kontakte dig, hvis din egen politik om beskyttelse af persondata tillader det. De må dog ikke længere bruge Ticketcases platform til det.

10. Udelukkelser

10.1 Persondata, som Brugere giver til andre

Nærværende Politik om beskyttelse af Persondata gælder ikke for Persondata, som en Bruger kan give til en anden Bruger via Tjenesterne eller på anden vis. Dette omfatter Persondata, som gives til Arrangørerne på eventsider eller oplysninger, der slås offentligt op på Tjenesterne.

Nærværende Politik om beskyttelse af Persondata gælder kun for Tjenesterne. Ticketcases Tjenester kan indeholde links til andre websteder, der ikke drives eller kontrolleres af Ticketcase (”Tredjepartswebsteder”).

De politikker og procedurer, der er beskrevet i nærværende Politik om beskyttelse af Persondata, gælder ikke for Tredjepartswebsteder. Links fra Ticketcase til Tredjepartswebsteder indebærer på ingen måde, at Ticketcase godkender eller har gennemset disse websteder. Vi foreslår, at Brugerne kontakter webstederne direkte for yderligere oplysninger om deres politikker om beskyttelse af persondata.

11. Brugere under 17

Hvis du er 16 år eller derunder, bedes du få dine forældres/værgers tilladelse i forvejen, når du giver personlige oplysninger til Ticketcase.

12. Løbende ændringer i Politikken om beskyttelse af Persondata

Ticketcases Tjenester og art kan ændre sig fra tid til anden. Derfor kan vi finde det nødvendigt at opdatere eller ændre nærværende Politik om beskyttelse af Persondata. Ticketcase forbeholder sig til enhver tid retten til at gøre dette. Vi kan, men skal ikke, give dig yderligere varsel om sådanne opdateringer via e-mail eller notifikationer på Tjenesterne.

Brugere opfordres til jævnligt at gennemgå nærværende Politik om beskyttelse af Persondata, især inden afgivelse af Persondata til Ticketcase. Fortsat brug af Tjenesterne efter opdateringer eller ændringer i nærværende Politik om beskyttelse af Persondata betragtes som accept af ændringerne.

Hvis en Bruger finder ændringerne til Politikken om beskyttelse af Persondata uacceptabel, skal Brugeren ophøre enhver brug af Tjenesterne.

13. Løsning af konflikter

Hvis du har en klage over Ticketcases praksis vedrørende brugen af Persondata, bedes du skrive til os på: support@ticketcase.dk. Vi træffer rimelige foranstaltninger for at samarbejde med dig i et forsøg på at løse din klage.

14. Overførsel af Persondata til et tredjeland

Vi kan overføre dine personlige oplysninger til lande ud over det land, du er bosiddende i. Serverne til vores websteder er primært placeret i EU. Vores koncernselskaber og tredjeparts tjenesteudbydere og partnere driver dog virksomhed i flere forskellige lande, herunder USA. Det betyder, at når vi indsamler dine personlige oplysninger, kan vi behandle dem i et af de lande.

Vi implementerer passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger i de lande i overensstemmelse med nærværende Politik om beskyttelse af Persondata ved i vores kontrakter med leverandører og andre at sikre, at beskyttelsesniveauet er i overensstemmelse med GDPR. Vi indgår kontrakter med tredjepartsvirksomheder, der behandler dine data, og kan sende oplysninger til USA. Disse tredjepartsvirksomheder skal følge Standardkontraktbestemmelser ved dataoverførsel mellem EU og ikke-EU-lande. Disse er udstedt af Europa-Kommissionen.